Prijava na simpozij


„Melanocitne kožne promjene nejasnog malignog potencijala ( SAMPUS, MELTUMP, THIMUMP) – Dileme u dijagnozi i terapiji“

Ime
 
Prezime
 
Adresa
 
Poštanski broj
 
Grad
 
Bolnica (Ustanova u kojoj radite)
 
Telefon
 
E-mail
 
Zvanje


Mjesto održavanja : HLZ, Šubićeva 9, Zagreb
Vrijeme održavanja: 10. svibanj 2019. od 08,00 -14,00 h
Kotizacija: 300 kn
Uplate poslati na IBAN organizatora tečaja: Medkontur d.o.o., Zagreb, 2484008-1103856761, IBAN: HR7024840081103856761 SWIFT RZBHHR2X
Kotizacija kod dolaska (na dan održavanja simpozija): 400 kn

Članovi AMZH i umirovljenici oslobođeni kotizacije.